För löpande uppdateringar och tips, välkommen till

www.facebook.com/makadambok.se

HELT NYTT HOS MAKADAM

 

Jenny Björkman & Patrik Hadenius (red.)

Det nya Sverige

RJ:s årsbox 2019

978-91-7061-294-7

 

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) publicerar sedan 2008 en årsbok. Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens humaniora och samhällsvetenskap, med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer. I år introducerar RJ ett nytt grepp för årsboken – en årsbox. Den består av ett huvudtema, Det nya Sverige, med ett antal fördjupningar, publicerade som separata häften. Först ut är Välfärden: Den nya fattigdomen av sociologerna Carina Mood och Jan O. Jonsson samt Språken: Den nya mångfalden av lingvisten Mikael Parkvall (det sistnämnda ligger som länk här ovanför). Alla häften står för sig själva, men bildar också en helhet och en tydligare fördjupning på det givna temat. Under Almedalsveckan släpps ytterligare två häften; under bokmässan i Göteborg i september släpps de två sista häftena och årsboxen blir komplett. Läs mer på https://www.rj.se/Publikationer/RJs-arsbocker/

 

 

Daniel Möller

Rolldiktningens poetik

Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning

978-91-7061-283-1

 

Olof von Dalin (1708--1763) är både pekoralpastischens upphovsman i Sverige och den förste i svensk litteratur att systematiskt ägna sig åt rolldiktning. Här lyfts tidigare okända, nyskapande och experimentella sidor i det gigantiska författarskapet fram för första gången.

 

 

Karin S. Lindelöf & Annie Woube

I tjejers spår – för framtids segrar

Om tjejlopp och villkor för kvinnors motionsidrottande

978-91-7061-287-9

 

Tjejmilen, Tjejvasan, Tjejvättern – vad säger dessa lopp om vårt samhälle och vår kultur? Vilka villkor omgärdar tjejloppen och vilka konsekvenser får de i förlängningen för jämställdheten och könsrelationerna i samhället, för motionsidrotten och för de möjliga sätten att motionera som kvinna?

 

 

Torsten Pettersson (red.)

Jag gör med dig vad jag vill

Perspektiv på våld och våldsskildringar

978-91-7061-296-1

 

Våldet är en del av vår vardag. För somliga dessvärre i verkligheten, för samtliga i nyhetsflödet och fiktionsupplevelserna. Men i det offentliga samtalet kommer diskussionen sällan längre än till enkla föreställningar som att alla folk borde leva i fred och ungdomar borde sluta spela våldsamma datorspel. Här bidrar ett tiotal forskare till en mer reflekterande hållning, genom fallstudier från aktuella områden som nyhetsmedier, populärlitteratur, film, tv-serier och ungdomars läsning i skolan och på fritiden.

 

SENARE I SOMMAR

 

Kajsa Brilkman, Morten Fink-Jensen &

Hanne Sanders (red.)

Reformation i två riken

Reformationens historia och

historiografi i Sverige och Danmark

 

978-91-7061-284-8

 

 

Helene Ehriander & Anette Almgren White (red.)

Astrid Lindgrens bildvärldar

 

978-91-7061-285-5

 

 

Stefan Marling (red.)

Shakespeare, Bergman och döden

Romateaterns Shakespeare­­symposium 2018

 

978-91-7061-297-8

 

 

Maria Nilson

Blott Sverige svenska kvinnor har?

Birgit Th. Sparre, Margit Söderholm och det nationella projektet

 

978-91-7061-257-2

Könspolitiska nyckeltexter – nu i utökad och uppdaterad upplaga!

 

Könspolitiska nyckeltexter är en mångfacetterad introduktion till svensk genushistoria. Genom ett pärlband av originaltexter, från C. J. L. Almqvists roman Det går an 1839 till #metoo-uppropen 2017, ges en fördjupad förståelse av hur kön har diskuterats, politiserats och iscensatts under nästan 200 år. Varje nyckeltext är kommenterad och analyserad av en forskare.

 Arbete, sexuella rättigheter, familjeliv, diskriminering, våld, försörjning, värnplikt, rösträtt, preventivmedel, skönhet och barnomsorg är några exempel på de många frågor som behandlas i boken.

 

Redaktörer är genushistorikerna Klara Arnberg, Fia Sundevall och David Tjeder

 

Om första upplagan: "Här fylls en lucka i vår politiska historia [...] en veritabel historisk odyssé. Var och en av källtexterna är kommenterade och satta i sitt sammanhang av vårt lands främsta forskare." (Riksdag & Departement); "gediget urval som inte bara fångar upp de allra mest klassiska texterna, utan också hittar mindre lästa guldkorn" (Helsingborgs Dagblad); "förmedlar så mycket mer av det förgångnas brokiga här och nu än vad mer traditionella historieskrivningar brukar lyckas med" (Respons).

 

520 s., danskt band.

 

Beställ ditt exemplar här!

Länge leve demokratin!

 

Mellan 1918 och 1922 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. När riksdagen inleder sitt hundraårsfirande av rösträtten i december 2018 utkommer denna populärvetenskapliga forskarantologi med texter av statsvetare, historiker, ekonomhistoriker, medieforskare, genusvetare och konstvetare. I tre delar, om bakgrunden, utvecklingen under 1900-talet och framtiden, berättar författarna om processerna som ledde fram till riksdagsbesluten, om människorna som arbetade med rösträttsfrågan och om vilka utmaningar demokratin står inför i dag.

 

 

Redaktörer Ulrika Holgersson och Lena Wängnerud.

 

460 sidor, halvklotband.

 

Rikt illustrerad, formgiven av Johan Laserna.

 

Utgiven i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond.

 

Beställ ditt exemplar här!

© 2017 MAKADAM FÖRLAG

GBG: Egmontsgatan 6, 412 70 Göteborg, 031-409899 / STHLM: Box 6003, 129 06 Hägersten, 08-6451052