Centrum för Öresunds­studier vid Lunds univer­sitet är en nätverks­organisation för forskare med intresse för Öresundsregionen och Danmark, vars övergripande syfte är att göra jämförelser mellan danskt och svenskt och utforska den gränsöverskridande Öresundsregionen. I skrift­serien »Centrum för Öresundsstudier« (ISSN 1651-775X) presenteras aktuella forskningsresultat skapade utifrån sådana ambitioner. Serieredaktör är Fredrik Nilsson.

Besök centrumets hemsida: http://cors.lu.se/

© 2017 MAKADAM FÖRLAG

GBG: Egmontsgatan 6, 412 70 Göteborg, 031-409899 / STHLM: Box 6003, 129 06 Hägersten, 08-6451052