– SKRIFTSERIER I SAMARBETE –

Crossroads of Knowledge

Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet

 

Nr 21

Häyrén-Weinestål, Anneli et al.

Bromance och risk­pareringsstrategier

Maskulina praktiker och föreställningar i svensk räddningstjänst

© 2015 MAKADAM FÖRLAG

GBG: Egmontsgatan 6, 412 70 Göteborg, 031-409899 / STHLM: Box 6003, 129 06 Hägersten, 08-6451052