Adamsson, Anneli (red.)

Av och om Olle Ängkvist

 

Adeniji, Anna

Inte den typ som gifter sig?

Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

 

Alkestrand, Malin

Magiska möjligheter

Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

 

Allard, Christina

Renskötselrätt i nordisk belysning

 

Alsmark, Gunnar, Tina Kallehave & Bolette Moldenhawer

Migration och tillhörighet

Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien

 

Ambjörnsson, Fanny & Maria Jönsson

Livslinjer

Berättelser om ålder, genus och sexualitet

 

Anderson, Olle, Claes Caldenby, Bengt Göthberg, Christer Hallgren, Jan Norming

Funkis i Skår

Husen, livet och tiden

 

Andersson, Hanne-Lore

Doxa och debatt

Litteraturvetenskap runt sekelskiftet 2000

 

Andersson, Maria

Att bli människa

Barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda Mallings författarskap 1880–1910

 

Andersson, Maria, Elina Druker & Kristin Hallgren (red.)

I litteraturens underland

Festskrift till Boel Westin

 

Arnberg, Klara, Fia Sundevall & David Tjeder (red.)

Könspolitiska nyckeltexter I–II

 

Arping, Åsa

»Hvad gör väl namnet?«

Anonymitet och varumärkes­byggande i svensk litteraturkritik 1820–1850

 

Arping, Åsa, Anna Nordenstam & Kajsa Widegren

Moderniteter

Text, bild, kön

 

Arvidsson, Ann-Sofie

Makten och döden

Stat och kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 1700-tal

 

B

 

Benesch, Henrik et al (red.)

Heritage as Common(s) – Common(s) as Heritage

 

Bengtsson, Åsa

Nyktra kvinnor

Företagare, folkbildare och politiska aktörer. Vita Bandet 1900–1930

 

Berg, Annika

De samhällsbesvärliga

Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930-talets Sverige

 

Bergman, Ingela

Kulturarv, landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500–1500 e.Kr.

 

Bergman, Karl

Pest, produktion och politisk kultur

Studier i statsbildning och örlogsstadens tidigmoderna historia

 

Bergman, Kerstin (red.)

Deckarnas svenska landskap

Från Skåne till Lappland

 

Bergman, Kerstin, Jon Helgason, Immi Lundin, Astrid Regnell, Ann Steiner (red.)

»Det universella och det individuella«

Festskrift till Eva Hættner Aurelius

 

Bergström, Irja

Skulptriserna

Alice Nordin och hennes samtida 1890–1940

 

Bernhardsson, Katarina, Göran Bexell, Daniel Möller & Johan Stenström (red.)

En lundensisk litteraturhistoria

Lunds universitet som litterärt kraftfält

 

Björck, Amelie

Höra hemma

Familj och social förändring i svensk radioserieteater från 1930-talet till 1990-talet

 

Björkman, Jenny et al. (red.)

Musikens makt

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2018

 

Björkman, Jenny et al. (red.)

Krig/fred

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2016/2017

 

Björkman, Jenny et al. (red.)

Läsning

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2013

 

Björkman, Jenny & Björn Fjæstad (red.)

Tungan på vågen

Vågmästare och balanspartier

 

Björkman, Jenny, Björn Fjæstad & Susanna Alexius (red.)

Alla dessa marknader

RJ:s årsbok 2014/2015

 

Björkman, Jenny & Björn Fjæstad (red.)

Tänka vidare

Forskning, finansiering, framtid

RJ:s årsbok 2015/2016

 

Björkman, Jenny & Björn Fjæstad (red.)

Tänka vidare . Thinking ahead

Femtio år av nyfikenhet – Riksbankens jubileumsfond 6 maj 2015

 

Björkman, Jenny, Björn Fjæstad & Jonas Harvard (red.)

Ett nordiskt rum

Historiska och framtida gemenskaper från Baltikum till Barents hav

 

Björkman, Jenny & Arne Jarrick (red.)

Religionen tur och retur

RJ:s årsbok 2017/2018

 

Bladini, Moa

I objektivitetens sken

En kritisk granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i diskurser om dömande i brottmål

 

Bohlin, Anna & Lena Gemzöe (red.)

Fiktion och verklighet

Mångvetenskapliga möten

 

Borgehammar, Stephan & Jes Wienberg (red.)

Locus Celebris

Dalby kyrka, kloster och gård

 

Borgström, Eva

Berättelser om det förbjudna

Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900–1935

 

Bremer, Signe

Kroppslinjer

Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering

 

Brunsson, Nils (red.)

Att organisera marknader

Slutrapport från ett forskningsprogram

 

Burman, Anders & Jon Viklund (red.)

Almqvistvariationer

Receptionsstudier och omläsningar

 

Bäckman, Maria

Kön och känsla

Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet

 

Bäckman, Maria

Miljonsvennar

Omstridda platser och identiteter

 

C

 

Carlberg, Eva & Dan Linder (red.)

En skön ny värld – A Brave New World

Romateaterns Shakespearesymposium 2016

 

Carelli, Peter, Lars Hermanson & Hanne Sanders (red.)

Ett annat 1100-tal

Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark

 

Carlie, Anne (red.)

Öresund – barriär eller bro?

Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern

 

Carlgren, Maria

Birgittaskolorna

Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse

 

Claesson, Urban

Kris och kristnande

Olof Ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid Stora Kopparberget 1689–1713. Pietism, program och praktik

 

Claesson, Urban & Sinikka Neuhaus (red.)

Minne och möjlighet

Kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism

 

Coleman, Nancy & Nanna Løkka (red.)

Vikingatidens kvinnor

 

Cronqvist, Marie (red.)

Allt som tänkas kan

29 ingångar till vetenskapens villkor

 

Cronqvist, Marie (red.)

Hållbara värden

Åtta essäer om tingens ordning och idéers bärkraft

 

Cronqvist, Marie (red.)

Samtal i rörelse

Elva essäer om mänskliga möten och språkets kraft

 

Cronqvist, Marie & Alexander Maurits (red.)

Det goda seminariet

Forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum

 

Cronqvist, Marie & Helena Sandberg (red.)

Tempo

Om fart och det föränderliga

 

D

 

Dahl, Emmy

Om miljöproblemen hänger på mig

Individer förhandlar sitt ansvar för miljön

 

Dahlberg, Gunilla, Peter Christensen Teilmann & Frode Thorsen (red.)

Holberg i Norden

Om Ludvig Holbergs författarskap och dess kulturhistoriska betydelse

 

Dahlgren, Anna

Ett medium för ­visuell bildning

Kulturhistoriska perspektiv på fotoalbum 1850–1950

 

Degerman, Peter, Anders E. Johansson & Anders Öhman (red.)

Norrlandslitteratur

Ekokritiska perspektiv

 

Druker, Elina

Eva Billow

Bilderbokskonstnär och författare

 

Druker, Elina

Modernismens bilder

Den moderna bilderboken i Norden

 

E

 

Edling, Märta

Fri konst?

Bildkonstnärlig utbildning vid Konsthögskolan Valand, Konstfackskolan och Kungl. Konsthögskolan 1960–1995

 

Ekström, Simon

Hedersmorden och orden

Berättelser om kultur, kritik och skillnad

 

Ekström, Simon

Humrarna och evigheten

Kulturhistoriska essäer om konsumtion, begär och död

 

Ekström, Simon & Leos Müller

Angöringar

Berättelser och kunskap från havet

 

Elgán, Elisabeth

Att ge sig själv makt

Grupp 8 och 1970-talets feminism

 

Elsässer, Sophie

Att skapa en konsument

Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen

 

Eriksson, Mia

Berättelser om Breivik

Affektiva läsningar av våld och terrorism

© 2017 MAKADAM FÖRLAG

GBG: Egmontsgatan 6, 412 70 Göteborg, 031-409899 / STHLM: Box 6003, 129 06 Hägersten, 08-6451052