F

 

Fahlgren, Siv, Diana Mulinari & Angelika Sjöstedt Landén (red.)

Ambivalenser och maktordningar

Feministiska läsningar av nyliberalism

 

Falkheimer, Jesper

Att gestalta en region

Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund

 

Fjelkestam, Kristina

Det sublimas politik

Emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner

 

Fjelkestam, Kristina (red.)

Kvinnorna gör mannen

Maskulinitetskonstruktioner i kvinnors text och bild

 

Forsare, Malena & Anja Mølle Lindelof (red.)

Publik i perspektiv

Teaterarbete i Öresundsregionen

 

Forsgren, Peter

I vansklighetens land

Genus, genre och modernitet i Elin Wägners smålandsromaner

 

Forsgren, Peter

Norrland som koloni och utopi

Olof Högbergs Den stora vreden, Ludvig Nordströms Petter Svensks historia och berättelsen om Sverige

 

Forslid, Torbjörn, Jon Helgason, Christian Lenemark, Anders Ohlsson & Ann Steiner

Litterära värdepraktiker

Aktörer, rum, platser

 

Fredriksson, Cecilia & Mia Larson (red.)

Framtids­kuster

Hållbar utveckling i kustsamhällen

 

Frisell Ellburg, Ann

Ett fåfängt arbete

Möten med modeller i den svenska modellindustrin

 

G

 

Ganetz, Hillevi, Anna Gavanas, Hasse Huss & Ann Werner

Rundgång

Genus och populärmusik

 

Gavanas, Anna

Pensionärsplaneten

Spaniensvenskar och pensionsmigration i en globaliserad värld

 

Gavanas, Anna & Catharina Calleman (red.)

Rena hem på smutsiga villkor?

Hushållstjänster, migration och globalisering

 

Gertsen, Martine Cardel

Gustafs ansigter

Selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab

 

Gora, Monica & Gunilla Bandolin

Vad kostar ett träd?

 

Gröminger, Petra

Bladmannens ansikten

The Green Man som konsthistoriskt motiv och nutida fenomen

 

Gunnarsson, Annika

Synligt/osynligt

Receptionen av det ­visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg

 

Gunnarsson, Åsa (red.)

Tracing the Women-Friendly Welfare State

Gendered Politics of Everyday Life in Sweden

 

Gustafsson, Harald

Skåne i Danmark

En dansk historia till 1658

 

Gustafsson, Harald

Makt och människor

Europeisk statsbildning från medeltid till franska revolutionen

 

Gustafsson, Harald & Hanne Sanders (red.)

Vid gränsen

Integration och identiteter i det förnationella Norden

 

Gunnarsson, Allan, Katarina Saltzman & Carina Sjöholm

Ett eget utomhus

Perspektiv på livet i villaträdgården

 

Gunnemark, Kerstin (red.)

Sommarliv

Minnen, drömmar och materialitet

 

Gålmark, Lisa

Skönheter och odjur

En feministisk kritik av djur–människa-relationen

 

Göransson, Michelle

Materialiserade sexualiteter

Om hur normer framträder, förhandlas och ges hållbarhet

 

Göransson, Michell

Ätbara andra

 

H

 

Haarder Ekman, Kari

"Mitt hems gränser vidgades"

En studie i den kulturella skandinavismen under 1800-talet

 

Hackman, Julia (red.)

Mellan makt och vanmakt /Between Power and Powerlessness

Romateaterns Shakespearesymposium 2015 / Shakespeare Symposium at Romateatern, Gotland, 2015

 

Hagström Molin, Emma

Krigsbytets biografi

Byten i Riksarkivet, Uppsala universitetsbibliotek och Skokloster slott under 1600-talet

 

Haux, Caroline

Framkallning

Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder

 

Hedetoft, Ulf, Bo Petersson & Lina Sturfelt (red.)

Bortom stereotyperna?

Invandrare och integration i Danmark och Sverige

 

Hellström, Martin

Pippi på scen

Astrid Lindgren och teatern

 

Henning, Peter

Minne, jag, 1800

Litterär självframställning hos Atterbom, Geijer, Widerberg och Heidenstam

 

Herlitz, Alexandra

Grez-sur-Loing ­Revisited

The International Artist’s Colony in a Different Light

 

Hermansson, Gunilla & Mads Nygaard Folkmann

Ett möte

Dansk och svensk litterär romantik i ny dialog

 

Hermansson, Gunilla

Lyksalighedens øer

Møder mellem poesi, religion og erotik i dansk og svensk romantik

 

Hermansson, Gunilla

Modernisternas prosa och expressionismen

Studier i nordisk modernism 1910–1930

 

Hermansson, Kristina

Ett rum för sig

Subjektsframställning vid 1900-talets slut: Ninni Holmqvist, Hanne Ørstavik, Jon Fosse, Magnus Dahlström och Kirsten Hammann

 

Hermansson, Kristina, Christian Lenemark & Cecilia Pettersson (red.)

Liv, lust och ­litteratur

Festskrift till Lisbeth Larsson

 

Hill, Helena

Revolutionärer

Kön, klass och kvinnokamp i svensk 1970-talsvänster

 

Hillström, Magdalena & Hanne Sanders (red.)

Skandinavism

En rörelse och en idé under 1800-talet

 

Holgersson, Ulrika

Hembiträdet och spelfilmen

Stjärnor i det svenska folkhemmets 1930- och 40-tal

 

Holgersson, Ulrika & Helena Tolvhed (red.)

Plats för makt

En vänbok till Monika Edgren

 

Holgersson, Ulrika & Lena Wängnerud

Rösträttens århundrade

Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige

 

Holmberg, Ingrid Martins

På stadens yta

Om historiseringen av Haga

 

Holmberg, Ingrid Martins

Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl

Om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet

 

Holmberg, Ingrid Martins, Anneli Palmsköld & Robin Barnholdt

Återbruk och byggnadsvård

Cirkulering av delar och detaljer från äldre byggnader

 

Holmquist, Ingrid (red.)

Könsöverskridande vänskap

Om vänskapsrelationer mellan intellektuella kvinnor och män

 

Holmqvist, Ivo (red.)

H.C. Andersens underbara resor i Sverige

 

Holmqvist, Ivo (red.)

Den främmande ­förförerskan

Svenska synpunkter på Karen Blixen

 

Holmqvist, Sam

Transformationer

1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt

 

Holmwood, Sigrid & Jacqueline van Gent

Sigrid Holmwood

 

Håkansson, Håkan

Vid tidens ände

Om stormaktstidens vidunderliga drömvärld och en profet vid dess yttersta rand

 

Hästbacka, Elisabeth, Anders S. Johansson & Anders E. Johansson

Subjekt Södergran

Om jagen i Edith Södergrans poesi

 

Hættner Aurelius, Eva

Vägen till Kriser och kransar

Parodins grepp och driftens bilder hos Birger Sjöberg

 

Häyrén-Weinestål, Anneli et al.

Bromance och risk­pareringsstrategier

Maskulina praktiker och föreställningar i svensk räddningstjänst

 

Hörnfeldt, Helena

Prima barn, helt u.a.

Normalisering och utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923–2007

 

I

 

Illman, Ruth

Ett annorlunda Du

Reflektioner kring religionsdialog

 

Ingemansson, Mary

»Det kunde lika gärna ha hänt idag«

Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna

 

Iversen, Gunilla (red.)

Ars edendi

Att utge texter från Europas medeltid

 

J

 

Jakobsson, Hilda

Jag var kvinna

Flickor, kärlek och sexualitet i Agnes von Krusenstjerna

 

Jansdotter, Anna & Yvonne Svanström (red.)

Sedligt, renligt, lagligt

Prostitution i Norden 1880–1940

 

Jonsson, Cecilia

Pionjärvolontärerna

En internationell generation i en föränderlig tid

 

Jönsson, Lars Eric, Anna Wallette & Jes Wienberg

Kanon och kulturarv

Historia och samtid i Danmark och Sverige

© 2017 MAKADAM FÖRLAG

GBG: Egmontsgatan 6, 412 70 Göteborg, 031-409899 / STHLM: Box 6003, 129 06 Hägersten, 08-6451052