K

 

Karlsmo, Emilie

Rum för avsked

Begravningskapellets arkitektur och konstnärliga utsmyckning i 1900-talets Sverige

 

Kazen, Thomas

Smuts, skam, status

Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken

 

Koldtoft, Lone, Jon Steward & Jan Holmgaard (red.)

Tänkarens mångfald

Nutida perspektiv på Søren Kierkegaard

 

Kugelberg, Clarissa & Eric Trovalla

Samverka och/eller styra

Att praktisera medborgarinflytande i planering och beslutsfattande

 

Kåreland, Lena

Inga gåbortsföremål

Lekfull litteratur och vidgad kulturdebatt i 1960- och 70-talens Sverige

 

Kärnfelt, Johan, Karl Grandin & Solveig Jülich (red.)

Kunskap i rörelse

Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället

 

L

 

Lagerlöf, David / Ungdom mot rasism

HOT

Konsten att överleva ett politiskt engagemang

 

Larsson, Anna

Musik, bildning, utbildning

Ideal och praktik i folkbildningens musikpedagogiska utbildningar 1930–1978

 

Larsson, Berit

Ett delat rum

Agonistisk feminism och folklig mobilisering – exemplet Kvinnofolkhögskolan

 

Larsson, Erika

Photographic Engagements

Belonging and Affective Encounters in Contemporary Photography

 

Larsson, Göran

Islam och muslimer i Sverige

En kommenterad bibliografi

 

Larsson, Göran

Muslimerna kommer!

Tankar om islamofobi

 

Larsson, Göran & Daniel Uddling

Olivkvisten i minibussen

En liten bok om att resa, mötas och tro

 

Lassén-Seger, Maria & Mia Österlund (red.)

Till en evakuerad igelkott

Celebrating a Displaced Hedgehog. Festskrift till Maria Nikolajeva

 

Le Corbusier

Poesi över Alger

 

Lerbom, Jens

Svenskhetens tidigmoderna gränser

Folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500–1800

 

Liinason, Mia & Marta Cuesta

Hoppets politik

Feministisk aktivism i Sverige idag

 

Lindell, Ingrid

Att se och synas

Filmutbud, kön och modernitet

 

Lindelöf, Karin S.

Om vi nu ska bli som Europa

Könsskapande och normalitet bland unga kvinnor i transitionens Polen

 

Linder, Dan (red.)

Shakespeare och galenskapen

Romateaterns Shakespearesymposium 2017

 

Littberger Caisou-Rousseau, Inger

Therese Andreas Bruce

En sällsam historia från 1800-talet

 

Littberger Caisou-Rousseau, Inger

Över alla gränser

Manlighet och kristen (o)tro hos Almqvist, Strindberg och Lagerlöf

 

Ljung Svensson, Ann-Sofi

Jordens dotter

Selma Lagerlöf och den tyska hembygdslitteraturen

 

Ljungberg, Emilia

Global Lifestyles

Constructions of Places and Identities in Contemporary Travel Journalism

 

Ljungcrantz, Desireé

Skrubbsår

Berättelser om hur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige

 

Lundberg, Anna

Allt annat än allvar

Den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur

 

Lundin, Johan A. & Fredrik Nilsson

Spritsmuggling på Östersjön

Ön kulturhistorisk studie av nätverk i tillblivelse

 

Lundström, Anna

Former av politik

Tre utställningssituationer på Moderna museet 1998–2008

 

Lundström, Catrin

Svenska latinas

Ras, klass och kön i svenskhetens geografi

 

Löfgren, Orvar & Fredrik Nilsson (red.)

Regionauterna

Öresundsregionen från vision till vardag

 

Löwendahl, Marie

Min allrabästa och ömmaste vän!

Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal

 

M

 

Magnusson, Eva, Malin Rönnblom & Harriet Silius

Critical Studies of Gender Equalities

Nordic Dislocations, Dilemmas and Contradictions

 

Magnusson, Helena

Berättande bilder

Svenska tecknade serier för barn

 

Malmquist, Anna

Lesbiska småbarnsföräldrar

Utmaningar i en tid av möjligheter

 

Manns, Ulla & Fia Sundevall (red.)

Methods, Interventions and Reflections

Report from the X Nordic women’s and gender history conference, Bergen, 9–12 August, 2012

 

Mark, Eva (red.)

Bildningens praktiker

Om de bildande momenten i en akademisk utbildningsprocess

 

Melby, Kari, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck, Christina Carlsson Wetterberg

Inte ett ord om kärlek

Äktenskap och politik i Norden ca 1850–1930

 

Munch-Petersen, Gustaf

solen finns

Svenska dikter med kommentarer och efterord av Martine Cardel-Gertsen & Anders Palm

 

Myrdal, Janken

Det judiska hörnet

En del av min släkt

 

Myrvold, Kristina & Soniya Billore (red.)

India

Research on cultural encounters and representations at Linnaeus University

 

Möller, Charlotte

Sten och människor

Den halländska gnejsen

 

N

 

Nilsson, Fredrik, Hanne Sanders & Ylva Stubbergaard (red.)

Öresundsgränser

Rörelser, möten och visioner i tid och rum

 

Nordström, Charlotta

Up the Stylish Staircase

Situating the Fürstenberg gallery in a late nineteenth-century Swedish art world

 

Nordström, Kristina

Det sanna snillet

Genus och geni hos Thomas Thorild

© 2017 MAKADAM FÖRLAG

GBG: Egmontsgatan 6, 412 70 Göteborg, 031-409899 / STHLM: Box 6003, 129 06 Hägersten, 08-6451052