P

 

Palm, Anders & Johan Stenström (red.)

Kroppen i humanioraperspektiv

 

Palm, Anders & Hanne Sanders

Flytande gränser

Dansk-svenska förbindelser efter 1658

 

Pech, Christina

Arkitektur & motstånd

Om sökandet efter alternativ i svensk arkitektur 1970–1980

 

Penttinen, Arto

Staden, guden och havet

Slutrapport från ett forskningsprogram

 

Persson, Stefan

Kungamakt och bonderätt

Om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1575–1640

 

Petersson, Sonya

Konst i omlopp

Mening, medier och marknad i ­Stockholm ­under 1700-talets senare hälft

 

Pettersson, Cecilia

Märkt av det förflutna?

Minnesproblematik och minnesestetik i den svenska 1990-talsromanen

 

Pettersson, Torsten, Skans Kersti Nilsson, Maria Wennerström Wohrne & Olle Nordberg

Litteraturen på undantag?

Unga vuxnas fiktions­läsning i dagens Sverige

 

Pipping, Git Claesson

Men arbetet! Mitt arbete!

Identitet och berättande i Helena Westermarcks yrkeskvinnobiografier

 

Plank, Katarina

Insikt och närvaro

Akademiska kontemplationer kring buddism, meditation och mindfulness

 

R

 

Raudvere, Catharina & Olav Hammer (red.)

Med gudomlig auktoritet

Om religionens kraft i politiken

 

Rehal-Johansson, Agneta

Den lömska barnboksförfattaren

Tove Jansson och muminverkets metamorfoser

 

Ringarp, Johanna

Professionens problematik

Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling

 

Róbertsdottir, Hrefna

Wool and Society

Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 18th-century Iceland

 

Rosenbeck, Bente & Hanne Sanders

Det politiska äktenskapet

400 års historia om familj och reproduktion

 

Rossholm, Anna Sofia

Ingmar Bergman och den lekfulla skriften

Studier av anteckningar, utkast och filmidéer i arkivets samlingar

 

Rossholm, Elisa

I väntan på hufvudpersonen

Identitet och identifikation i svensk skämtbild 1870–1900

 

Rubenson, Samuel

Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen

Slutrapport från ett forskningsprogram

 

Ruin, Hans (huvudred.)

Historiens hemvist I–III

 

S

 

Salomon, Kim (red.)

Tiden

Symposier på Krapperups borg nr 10

 

Saltzman, Katarina (red.)

Mellanrummens möjligheter

Studier av föränderliga landskap

 

Sandell, Kerstin (red.)

Att bryta ­innan­förskapet

Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin

 

Sanders, Hanne

Nyfiken på Danmark

– klokare på Sverige

 

Sanders, Hanne

Efter Roskildefreden 1658

Skånelandskapen och Sverige i krig och fred

 

Sanders, Hanne & Ole Vind (red.)

Grundtvig – nyckeln till det danska?

 

Sarrimo, Cristine

Jagets scen

Självframställning i olika medier

 

Schmidl, Helen

Från vildmark till grön ängel

Receptionsanalyser av ­läsning i åttonde klass

 

Simonsen, Maria

Den skandinaviske encyklopædi

Udgivelse og udformning af Nordisk familjebok

 

Sjöberg, Lina

Ofromma bibel­tolkningar

 

Sjöberg, Maria (red.)

Allvarligt talat

Berättelser om livet

 

Sjöberg, Maria (red.)

Bildligt talat

Kvinnligt, manligt i 3,2 miljoner år

 

Sjöberg, Maria (red.)

Personligt talat

Biografiska perspektiv i humaniora

 

Sjödin, Alfred

Landets SångGudinna

Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer

 

Sjöholm, Carina

Litterära resor

Turism i spåren efter böcker, filmer och författare

 

Sjöholm Skrubbe, Jessica

Skulptur i folkhemmet

Den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer 1940–1975

 

Smedberg Bondesson, Anna

Ditt språk i min mun

Grannspråkets glädje och gagn

 

Smedberg Bondesson, Anna

Gösta Berling på La Scala

Selma Lagerlöf och Italien

 

Sonesson, Göran

Kognitiv semiotik

Slutrapport från ett forskningsprogram

 

Steiner, Ann

I litteraturens mittfåra

Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet

 

Strollo, Emma

Det städade folkhemmet

Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige

 

Sundevall, Fia

Det sista manliga yrkesmonopolet

Genus och militärt arbete i Sverige 1865–1989

 

Sundberg, Martin

Tillvaratagna effekter

Om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll

 

Svensson, Birgitta & Wallette, Anna (red.)

Individer i rörelse

Kulturhistoria i 1880-talets Sverige

 

Svensson, Eva-Maria (red.)

På vei

Om kjønn og rett i Norden

 

Sörensdotter, Renita

Omsorgsarbete i omvandling

Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten

 

T

 

Theander, Birgitta

Till arbetet! Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65

 

Theander, Birgitta

Älskad och förnekad

Flickboken i Sverige 1945–65

 

Tolvhed, Helena

På damsidan

Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920–1990

 

Tønnesson, Stein

Den östasiatiska freden

Slutrapport från ett forskningsprogram

 

Törnqvist, Anna Clara

Likt ett brustet halleluja

Trons och tvivlets tematik i Christine Falkenlands prosa

 

U

 

Ulfgard, Maria

Lära lärare läsa

Om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning i skolan

 

Uggla, Karolina

Konst och kartläggning kring 1970

Modell, diagram och karta i konstens landskap

 

Ulmert, Charlotte

Visan som gåva

Olle Adolphsons litterära konstnärskap

© 2017 MAKADAM FÖRLAG

GBG: Egmontsgatan 6, 412 70 Göteborg, 031-409899 / STHLM: Box 6003, 129 06 Hägersten, 08-6451052