V/W

 

Votinius, Jenny Julén

Föräldrar i arbete

En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning

 

Wahlström, Eva

Fria flickor före Pippi

Ester Blenda Nordström och Karin Michaëlis: Astrid Lindgrens föregångare

 

Wedlin, Linda & Josef Pallas

Det ostyrda universitetet?

Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten

 

Werner, Yvonne Maria

Nordisk katolicism

Katolsk mission och konversion i Danmark i ett nordiskt perspektiv

 

Werner, Yvonne Maria

Katolsk manlighet

Det antimoderna alternativet – katolska missionärer och lekmän i Skandinavien

 

Westerlund, David (red.)

Vodou, santeria, olivorism

Om afro-amerikanska religioner

 

Wikander, Ulla

Feminism, familj och medborgarskap

Debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889–1919

 

Wiklund, Lisa

Kreativa liv

Konstnärligt arbete och kosmopolitisk vardag i Williamsburg, Brooklyn, New York

 

de Wit Sandström, Ida

Kärleksaffären

Kvinnor och köpenskap i kustens kommers

 

de Wit Sandström & Cecilia Fredriksson (red.)

À la mode

Mode mellan konst, kultur och kommers

 

Å

 

Årheim, Annette et al. (red.)

Resor i tid och rum

Festskrift till Margareta Petersson

 

Ö

 

Öhrner, Annika

Barbro Östlihn och New York

Konstens rum och möjligheter

 

Österlund-Pötsch, Susanne

Gångarter och gångstilar

Rum, rytm och rörelse till fots

 

 

© 2017 MAKADAM FÖRLAG

GBG: Egmontsgatan 6, 412 70 Göteborg, 031-409899 / STHLM: Box 6003, 129 06 Hägersten, 08-6451052