Könspolitiska nyckeltexter från äktenskapskritik till "talibantal"

Könspolitiska nyckeltexter

Om böckerna

 

Könspolitiska nyckeltexter I-II består av källtexter med forskarkommentarer vilka tillsammans introducerar läsaren till Sveriges könspolitiska historia.

Volym I: ”från äktenskapskritik till sexualupplysning”, sträcker sig över perioden 1839-1930.
Volym II: ”från befolkningskris till talibantal”, sträcker sig över perioden 1930-2002.

Redaktörer är Klara Arnberg, Fia Sundevall och David Tjeder, genushistoriker verksamma vid Stockholms universitet.

Kommentarer inaktiverade.

facebooktwitterinstagram
Sök på makadambok.se/nyckeltexter