Könspolitiska nyckeltexter från äktenskapskritik till "talibantal"

Könspolitiska nyckeltexter

Errata

Här lägger redaktörerna upp rättelser och förtydliganden kring fel och otydligheter som påträffats i böckerna. Dessa kommer att rättas till i nästa upplaga om en sådan trycks.

 

Rättelse

 • I vol II återges Eva Mobergs text ”Kvinnans villkorliga frigivning” i nedkortad form utan att det framgår.
 • Vi beklagar detta.
 • I volym II, s. 13 förekommer ett faktafel i följande mening:
 • ”Kritiken mot socialdemokratin var bitvis hård och dess långvariga regeringspolitiska hegemoni skulle snart komma att brytas genom en borgerlig valseger i början av 1970-talet”.
 • Rättelse: Den borgerliga valsegern inföll 1976 och inget annat.

 

Förtydliganden

 • Definitionen av könspolitik, s. 15 i respektive volym:
 • Här har två ord fallit bort i meningen som i tryck lyder: ”Vi betraktar könspolitik som normer, praktiker och bestämmelser som skapar ramar för och följaktligen begränsar vad grupper av kvinnor och män får och inte får göra på olika arenor: i arbetslivet, i sängkammaren, i politiken och i människors tankevärld”.
 • Korrekt formulering skall vara (tillägget kursiverat): ”Vi betraktar könspolitik som normer, praktiker och bestämmelser som utmanar eller skapar ramar för och följaktligen begränsar vad grupper av kvinnor och män får och inte får göra på olika arenor: i arbetslivet, i sängkammaren, i politiken och i människors tankevärld.”
 • .
 • I den kronologiska översikten, s 8-11 i respektive volym förekommer följande otydligheter:
 • Uppgift i böckerna: ”1861 All våldsutövning inom äktenskapet kriminaliserades.”
 • Rättelse/förtydligande: Detta gäller enbart våldsutövande av icke-sexuellt slag. Som påpekas längre fram i översikten kriminaliserades våldtäkt inom äktenskapet först 1965.
 • Uppgift i böckerna: ”1919 Lika och allmän rösträtt för kvinnor och män infördes”.
  Rättelse/förtydligande: Detta är en förenkling. Eftersom rösträtten regleras i grundlagen krävdes två riksdagsbeslut med val däremellan. 1919 fattades det första riksdagsbeslutet om kvinnors rösträtt, vilket bekräftades genom ett ytterligare riksdagsbeslut år 1921. Det bör i sammanhanget också betonas att även om begreppet ”allmän rösträtt” brukar användas för att beskriva denna reform kvarstod (och kvarstår) fortfarande vissa begränsningar av rösträtten.
 • Uppgift i böckerna: ”1972 Könskorrigeringar av transsexuella tilläts i Sverige som första land i världen. För att få genomgå korrigeringen måste personen vara myndig, ogift och steriliserad.”
 • Rättelse/förtydligande: fler krav än dessa ställdes för att få genomgå könskorrigering, däribland svenskt medborgarskap.

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.

facebooktwitterinstagram
Sök på makadambok.se/nyckeltexter