Könspolitiska nyckeltexter från äktenskapskritik till "talibantal"

Könspolitiska nyckeltexter

Evenemang

För kommande arrangemang, se vårt facebookkonto.

 

För tidigare arrangemang, se nedan.

 • Eftermiddagskurs på Stockholms universitet  med Könspolitiska nyckeltexter som kurslitteratur
 • Kursen ”Genus, makt och arbete i Sverige 1800-2000″ (7,5 hp) ger en introduktion till och grundläggande kunskaper om svensk ekonomisk och social historia ur ett genusperspektiv, med vissa internationella utblickar. I centrum står förändringar och kontinuiteter i utvecklingen av genusrelationerna i Sverige under perioden 1800-2000, med särskilt fokus på arbete och försörjningsfrågor.
 • Det är ur denna kurs och studenternas synpunkter på kurslitteraturen som idén till bokprojektet Könspolitiska nyckeltexter föddes. Nu används Könspolitiska nyckeltexter som litteratur på kursen.
 • För mer information och anmälan, se Ekonomisk-historiska institutionens hemsida.
 • image

  Bianca Kronlöf och Ida Ali-Lindqvist håller historiska tal. Christina Florin, Mehrdad Darvishpour och Tiina Rosenberg samtalar med Klara Arnberg.

 • Köns- och sexualpolitiska tal: Rösträttsironi, Lesbisk front och Fadime Sahindal 
 • Internationella kvinnodagen 2014.
 • Lördag 8 mars 2014, kl. 15:00.
 • Plats: Kulturhuset, Stockholm
 • Bianca Kronlöf och Ida Ali-Lindqvist håller historiska tal från kampen för kvinnlig rösträtt på 1910-talet, Lesbisk front på 1970-talet och Fadime Sahindals riskdagstal vid millennieskiftet.
 • Tillsammans med forskarna Christina Florin, Tiina Rosenberg och Mehrdad Darvishpour samtalar de sedan om de politiska talens historiska betydelse, den feministiska rörelsens förändring, ironi och allvar, instersektionalitet, queer och fram- och dåtider. Samtalet leds av Klara Arnberg, en av redaktörerna för böckerna Könspolitiska nyckeltexter (Makadam förlag 2012) och Sexualpolitiska nyckeltexter (Leopard förlag, kommande 2015).
 • Evenemanget sker i samband med vernissagen av utställningen Revolternas decennium och är en del av tidskriften Bangs 8-marsfirande.
 • Kulturcafé: Könspolitiska nyckeltexter
 • Fredag 14 november 2012, kl. 19:30 (servering från 18:30)
 • Plats: Järnsta kulturförening, Vännersta 101, 870 30 Nordingrå
 • Arrangörer: Järnsta kulturförening
 • Ingen period har varit så könspolitiskt omvälvande som det senaste halvseklet. P-piller, aborträtt och betald föräldraledighet är några exempel på reformer som kraftigt förändrat könsrelationerna. Hur blev jämställdhet ett centralt mål i svensk politisk kultur? Vilka utmaningar står politiken inför idag, nästan ett sekel efter att rösträtten utsträckts till kvinnor?Järnsta kulturförening bjuder in Klara Arnberg, en av redaktörerna till Könspolitiska nyckeltexter, till uppläsning och samtal om könspolitik, feminism och maktkamp. Kaféet öppnar en stund innan samtalet.
Maud Eduards och Gudrun Schyman.
Foto: Sanna Sjögren
 • ”Talibantalet” – tio år senare: Ett samtal om kön, antifeminism, nation och ”den Andre”
 • Torsdag 18 oktober 2012, kl. 18:00-20:00.
 • Plats: Bio Rio, Hornstull, Stockholm.
 • Arrangörer: Könspolitiska nyckeltexter + Studentrådet för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet + Stockholms universitets Studentkår, i samarbete med ABF Stockholm och Bio Rio.
 • Det har gått 10 år sedan Gudrun Schyman höll sitt omdebatterade öppningstal på Vänsterpartiets kongress 2002. Talet, som i media kom att kallas ”talibantalet”, har nyligen publicerats i antologin Könspolitiska nyckeltexter där det kommenteras av Maud Eduards, professor i statsvetenskap. Nu möts Schyman och Eduards i ett samtal där de reflekterar över talets reception och konsekvenser, om kön, antifeminism, nation och ”den Andre”. Vad sa Schyman egentligen? Vad var det i talet som provocerade så oerhört och hur kan vi förstå talet som ett historiskt könspolitiskt dokument? Samtalet leds av journalisten Johanna Palmström.
 • Gratis inträde! Ingen förbokning, bara kom! Dörrarna till salongen öppnas kl 17:30.
 • Samtalet livesänds av ABF och läggs sedan upp på här.
 • Feminismen och äktenskapet – vad går an? Feministisk äktenskapskritik igår och idag
 • Torsdag 11 oktober 2012, kl. 18:30-20:00
 • Plats: ABF Esplanaden 3C, Sundbyberg
 • Arrangörer: Feministisk mötesplats, ABF Norra Stor-Stockholm
 • Historiskt har det inom den feministiska rörelsen funnits en stark kritik mot äktenskapet som institution. Juridiskt har äktenskapet tidigare omyndigförklarat kvinnan och än idag präglas bröllop av patriarkala symboler. Trots detta är det många feminister som väljer att gifta sig. Är det en institution som måste betraktas som antifeministisk eller kan den rättfärdigas från ett feministiskt håll?
 • Idéhistorikern och genusvetaren Ulla Manns som bland annat medverkar i antologin ” Könspolitiska nyckeltexter” ger en överblick av hur äktenskapskritiken har sett ut historiskt och hur den ser ut idag. Medverkar gör även Hanna Hannes Hård, relationsanarkistisk samtalare och skribent, representant Polyföreningen, för att få fler perspektiv på hur en feministisk kritik av äktenskapet kan se ut idag.
 • Könspolitik – från 1960-talet till ”talibantalet” (panelsamtal)
 • Onsdag 13 juni  2012, kl. 19:00-20:30.
 • Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
 • Ingen period har varit så könspolitiskt omvälvande som det senaste halvseklet.
 • P-piller, aborträtt och betald föräldraledighet är några exempel på reformer som kraftigt förändrat könsrelationerna.
 • Hur blev jämställdhet ett centralt mål i svensk politisk kultur?
 • Vilka utmaningar står politiken inför idag, nästan ett sekel efter att rösträtten utsträckts till kvinnor?
 • I samband med ABF.s jubileumsvecka arrangerar vi ett panelsamtal om könspolitik, feminism och maktkamp.
 • I panelen:
 • - Klara Arnberg, ekonomhistoriker vid Stockholms universitet och en av redaktörerna till Könspolitiska nyckeltexter.
 • - Elisabeth Elgán, historiker vid Stockholms universitet och medverkande författare i Könspolitiska nyckeltexter.
 • - Roger Klinth, historiker vid Linköpings universitet och medverkande författare i Könspolitiska nyckeltexter.
 • Samtalsledare:
 • - Johanna Palmström, chefredaktör för tidskriften Bang.

 

 •      Könspolitiska nyckeltexter på Stockholm pride 2012       

 •      Vi hade fyra välbesökta programpunkter under Stockholm pride 2012.
 •      Se nedan för information.

 

 • Lena Lennerhed, Erika Alm och Carl Åkerlund i samtal om tvångssteriliseringar nu och då, Stockholm Pride

 • Tvångssteriliseringar nu och då (panelsamtal)
 • Tisdag 31 juli 2012, kl. 14.45-15:45.
 • Stockholm pride: Pride house, Kulturhuset (Studion).
 • Arr: Könspolitiska nyckeltexter och RFSL Ungdom.
 • I panelen:
 • - Lena Lennerhed, professor i idéhistoria och tidigare förbundsordförande för RFSU.
 • - Erika Alm, idéhistoriker och genusvetare.
 • Moderator: Carl Åkerlund, RFSL Ungdom.
 • Om programpunkten: De omfattande tvångssteriliseringarsom genomfördes i Sverige med stöd i 1930-talets lagstiftning har fördömts kraftigt och beskrivits som folkhemmets mörka baksida. I detta samtal jämförs dagens krav på sterilisering av transsexuella, med bakgrund i en lag från 1968 med de tidigare steriliseringarna.
 • Frågor som behandlas inkluderar: Mot vilken bakgrund tillkom steriliseringskravet för transsexuella som vill genomgå könskorrigering? Vilka likheter och skillnader kan urskiljas över tid mellan dessa former av tvångssteriliseringar? Hur påverkar steriliseringarna bilden av ett öppet och jämlikt Sverige?
 • Utifrån sina respektive bidrag till antologin Könspolitiska nyckeltexter diskuterar idéhistorikerna Lena Lennerhed och Erika Alm lagstiftningarnas respektive bakgrunder i rashygien, heteronormativitet och den gemensamma frågan om vem som anses vara önskvärd förälder nu och då.
 • Lena Lennerhed, Erika Alm, Pia Laskar och Hanna Oskarsson, Stockholm pride 2012

 • Heteronormativitet och homofobi igår idag och imorgon (panelsamtal) 
 • Onsdag 1 augusti 2012, kl. 15.45-16:45.
 • Stockholm pride: Pride house (Kulturhuset), Studion.
 • Arr: Könspolitiska nyckeltexter och Studentrådet f. ekonomisk historia och internationella relationer, SU.
 • Deltagare: Erika Alm, Pia Laskar och Lena Lennerhed, samtliga idéhistoriker med inriktning mot genus- och sexualitetsforskning, samt medverkande i Könspolitiska nyckeltexter.
 • Moderator: Hanna Oskarsson, ordf. f. studentrådet i ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
 • Om programpunkten: Historiskt har grupper och institutioner som läkare, aktivister och olika myndigheter stridit om och debatterat vilka sexuella handlingar och sexuella identiteter som ska räknas som normala respektive onormala. I Sverige har organisationerna RFSU och RFSL spelat en stor roll för hur sexuella identiteter konstruerats, men de har också samarbetat med eller arbetat mot en ofta kritisk läkarkår och ett system av offentliga utredningar där man inte på samma sätt velat arbeta för förändringar och reformer. Hur har det normala och det avvikande konstruerats under det senaste århundradetn i samband med 1960-talets sexuella frigörelse och i vår egen samtid? Vilka grupper och människor har varit med och omformat idéer och attityder kring den förgivettaget naturliga heterosexualiteten? Och hur ser konstruktionen av sexuella identiteter ut i vår egen samtid? Paneldeltagarna medverkar alla i Könspolitiska nyckeltexter, en tvåbandsantologi som samlar historiska texter vilka kommenteras av genusforskare.
 • Tiina Rosenberg föreläste på Stockholm pride 2012. Foto: Elin Stenung.

 • Fucking heteronorm:
 • Tiina Rosenberg om Fucking Åmål (föreläsning)
 • Onsdag 1 augusti 2012, kl. 17:00-18:00.
 • Stockholm pride: Pride house (Kulturhuset), Studio 3.
 • Medverkande: Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap.
 • Arr: Könspolitiska nyckeltexter och Studentrådet f. ekonomisk historia och internationella relationer, SU.
 • Om programpunkten: Under sent 1990-tal började queerrörelsen flytta fram sina positioner i den offentliga debatten i Sverige. Stockholm hade Europride 1998, och hela nationen tycktes upprörd över fotografen Elisabeth Ohlsons utställning Ecce homo, där Jesus porträtterades som queer.
 • Queera perspektiv började bli mer synliga, men hade långt ifrån slagit igenom i debatten. Under denna brytningstid hade Lukas Moodyssons debutfilm Fucking Åmål premiär. Filmen porträtterade två lesbiska tonårsflickors kärlekshistoria och slutgiltiga stolta coming out, i scenen då Elin och Agnes går ut från toaletten och Elin säger ”Skulle ni kunna flytta på er? Vi ska gå och knulla!”.
 • Filmen centrerades tydligt kring ett lesbiskt tema. Ändå osynliggjordes detta i den samtida receptionen. Varför hade filmvetare och kritiker så svårt att se och diskutera filmens kritik av heternormativiteten?
 • Våren 2012 publicerades utdrag ur Fucking Åmåls manus i antologin Könspolitiska nyckeltexter. Manuset kommenterades där, och nu på pride igen på scen, av professor Tiina Rosenberg som diskuterar filmens radikala kritik och hur denna osynliggjordes i filmens reception.
 • Jenny Ottosson, Erika Alm och Ulrika Westerlund, panelsamtal vid Stockholm pride 2012

 • Hur lagstiftas oklart kön? Samtida och historiska betraktelser (panelsamtal)
 • Fredag 3 augusti 2012, kl. 13.30 – 14.30.
 • Stockholm pride: Pride house (Kulturhuset), Hörsalen.
 • Arr: Könspolitiska nyckeltexter och Studentrådet f. ekonomisk historia och internationella relationer, SU.
 • I panelen:
 • - Erika Alm, idéhistoriker och genusvetare samt en av de medverkande forskarna i Könspolitiska nyckeltexter.
 • - Jenny Ottosson, ordförande för INIS, Intersexuella i Sverige.
 • Moderator:
 • - Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL
 • Om programpunkten: Lagstiftningen som reglerar rätten att få sin könstillhörighet juridiskt erkänd fyller i år 30 år. De senaste åren har lagen ifrågasatts och debatterats, främst utifrån det krav på sterilisering som ställs på transsexuella som vill få fastställelse, och utifrån de heteronormativa och sexistiska antaganden som ligger bakom lagtextens formuleringar. Förutom transsexuella berörs även individer med DSD (disorder of sex development) av lagstiftningen. Om denna grupp talas det betydligt mindre i det offentliga samtalet. Vad får denna relativa tystnad för konsekvenser? Vad betyder det att vi sällan diskuterar de specifika problem som finns för individer med DSD? Hur påverkas de av lagstiftningen?

 

 

 • Att göra en bok med källtexter. Möjligheter och problem.
 • Onsdag 30 maj 2012, kl. 14:00-16:00.
 • Plats: D900, Historiska institutionens seminarierum, Stockholms universitet.
 • Bokverket kommenteras av docent Kristina Fjelkestam, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet och professor Anita Nyberg, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet. Medverkar gör även bokens redaktörer Klara Arnberg, Fia Sundevall och David Tjeder.
 • Könspolitiska nyckeltexter på Feministiskt forum  
 • Lördag 5 maj 2012, 10:00
 • Plats: Feministiskt forum, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, Palmesalen
 • Bokprojektet presenteras av Fia Sundevall, en av redaktörerna till Könspolitiska nyckeltexter.
 • Hela dagen (10-17) säljs Könspolitiska nyckeltexter och andra genusböcker ur Makadams utgivning.
 • Att låsa upp det förflutna – ett samtal om Könspolitiska nyckeltexter
 • Lördag 28 april 2012, kl. 14:00.
 • Plats: Textmässan, Nürnberghuset (hörnet Högbergsgatan/Björngårdsgatan).
 • Sal: Lilla scenen.
 • Möt forskarna Ulla Wikander, prof. i ekonomisk historia som i Könspolitiska nyckeltexter kommenterat ett socialistiskt flygblad från 1910, och Elisabeth Elgán, docent i historia, som skrivit kommentaren till Eva Mobergs ”Kvinnans villkorliga frigivning” (1961) i Könspolitiska nyckeltexter.
 • I samtalet medverkar dessutom Klara Arnberg, ekonomhistoriker och en av antologins redaktörer.
 • Moderator är Harald Hultqvist.
 • Under hela Textmässan har Makadam förlag bokbord och säljer Könspolitiska nyckeltexter samt andra böcker till specialpris.
 • ABF Stockholm 2012

 • ”Könsorgan och könskamp: historiska perspektiv påsteriliseringar av transsexuella och andra könspolitiska frågor”
 • Måndag 23 april 2012 kl. 18:30-20:00.
 • Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
 • I panelen:
 • - Erika Alm, idéhistoriker, genusvetare;
 • - Lena Lennerhed, idéhistoriker, genusvetare och RFSU:s förre förbundsordförande;
 • - redaktörerna till Könspolitiska nyckeltexter: Klara Arnberg, Fia Sundevall och David Tjeder.
 • Moderator: Carl Åkerlund, RFSL Ungdom.
 • Tvångssteriliseringar av personer som vill genomgå könsbyte har varit en omdebatterad fråga på senare tid. Det är ingången till detta samtal om könets politiska aktualitet, idag och historiskt. Tvångssteriliseringar, homofobi och kopplingar mellan sexuella rättigheter och jämställdhet hör till de teman som behandlas.
 • Alla i panelen medverkar i tvåbandsantologin Könspolitiska nyckeltexter som ger en historisk bakgrund till nämnda och många andra könspolitiska frågor från tidigt 1800-tal fram till idag.

 

 • Josefin Rönnbäck läser Frigga Carlberg

 • Läsning av nyckeltext + samtal om det tidiga 1900-talets rösträttskamp
 • Dag: Torsdag 8 mars 2012.
 • Tid: 19:00-21:00.
 • Plats: ”Lillan”, Skeppsbrogatan 16, Luleå.
 • Medverkande: Josefin Rönnbäck, historiker vid Luleå tekniska universitet, och en av de medverkande författarna i Könspolitiska nyckeltexter.
 • Inom ramen för arrangemanget ”Gränser mellan tid & rum”, läser Josefin Rönnbäck Frigga Carlbergs satiriska text från 1913: ”Några skäl varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt: monolog av en motståndare”.
 • Efter läsningen följer ett samtal om det tidiga 1900-talets rösträttskamp.
 • Frigga Carlbergs text, liksom Rönnbäcks forskarkommentar (skriven tillsammans med historikern Christina Florin), finns i Könspolitiska nyckeltexter vol. 1.
 • Bokbord på Femmetopia
 • Torsdag 8 mars 2012 kl 16:30-20:00.
 • Plats: Galleri Aguèli, Blecktornsgränd 9, Stockholm.
 • Vi har bokbord och säljer Könspolitiska nyckeltexter på det liberala feministiska konstprojektet Femmetopias utställning.
 • Forskarseminarium om böckerna
 • Torsdag 8 mars 2012 kl 13:00-15:00.
 • Plats: A900, Stockholms universitet.
 • Fia Sundevall, ekonomhistoriker och en av redaktörerna till Könspolitiska nyckeltexter, berättar om arbetet bakom böckerna, diskuterar texturval m.m.
 • Maud Eduards, Ulla Manns och David Tjeder på ABF-Stockholm. Foto: Nelly Manns.

 • ”Manligt, kvinnligt, sedligt, sinnligt: Könspolitik från 1800-talets äktenskapsdebatt till 2000-talets talibantal”
 • Dag och tid: Måndag 5 mars 2012 kl. 18:30-20:00
 • Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Katasalen.
 • I panelen:
 • - Ulla Manns, professor i genusvetenskap och medverkande författare i Könspolitiska nyckeltexter,
 • - Maud Eduards, professor i statsvetenskap och medverkande författare i Könspolitiska nyckeltexter,
 • - Fia Sundevall, ekonomhistoriker och en av redaktörerna till Könspolitiska nyckeltexter,
 • - David Tjeder, historiker och en av redaktörerna till Könspolitiska nyckeltexter.
 • Moderatorer: Anahita Assadi och Sofia Tuvestad, studenter i juridik respektive statsvetenskap.
 • Information: Könspolitik bedrivs inte bara av jämställdhetsministrar utan görs också i försvarsutskott och steriliseringsutredningar, inom aktiviströrelser, i romanform och som fanzines – ja till och med i en dikt av Verner von Heidenstam, fastän han inte visste om det själv.
 • I en nyutkommen antologi speglas könspolitiska teman från tidigt 1800-tal fram till idag genom nyckeltexter som spelade roll. I ett panelsamtal med forskare som bidragit till boken presenteras några centrala frågor från de olika epokerna som haft betydelse för dagens jämställdhetsdebatt och könspolitik.
 • Maud Eduards, Ulla Manns, David Tjeder och Sofia Tuvestad

 • Releasefest för Könspolitiska nyckeltexter + panelsamtal på temat ”Könspolitik, igår, idag, imorgon”.
 • Kom och fira releasen av Könspolitiska nyckeltexter!
 • Måndag 13 februari 2012 kl. 18:00-23:30 (panelsamtalet pågår 19:00-20:00).
 • Plats: Kåken, Regeringsgatan 66, Stockholm.
 • Bar & musik – och böckerna till förmånligt releasefestpris!
 • Dessutom, kl 19-20, ett panelsamtal på temat ”könspolitik igår, idag, imorgon”.
 • I panelen:
 • - Ulla Manns, professor i genusvetenskap och medverkande författare i Könspolitiska nyckeltexter,
 • - Maud Eduards, professor i statsvetenskap och medverkande författare i Könspolitiska nyckeltexter
 • - David Tjeder, genushistoriker och en av redaktörerna till Könspolitiska nyckeltexter.
 • Moderatorer:
 • - Anahita Assadi och Sofia Tuvestad, studenter i juridik respektive statsvetenskap.

 

Kommentarer inaktiverade.

facebooktwitterinstagram
Sök på makadambok.se/nyckeltexter