Könspolitiska nyckeltexter från äktenskapskritik till "talibantal"

Könspolitiska nyckeltexter

Redaktörer och kontakt

Redaktörerna Foto: Kelly BiddleBöckernas redaktörer – Klara Arnberg, Fia Sundevall och David Tjeder – är genushistoriker verksamma vid Ekonomisk-historiska institutionen respektive Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Klara Arnbergs forskning kretsar kring konsumtions- och mediehistoria ur genus- och sexualitetsperspektiv.

Fia Sundevalls forskning är inriktad mot genus- och sexualitetshistoriska studier av militär verksamhet.

David Tjeders forskning fokuseras på maskulinitetshistoria och feminismens historia.

 

Redaktörerna kan kontaktas via mail till fia.sundevall@ekohist.su.se eller telefon via Stockholms universitets växel: 08-16 20 00.

Makadam förlag, som gett ut antologin, nås på info@makadambok.se eller tel: 08-645 10 52, 031-40 98 99.

Fotograf: Kelly Biddle


Kommentarer inaktiverade.

facebooktwitterinstagram
Sök på makadambok.se/nyckeltexter