– SKRIFTSERIER I SAMARBETE –

SKOGH

Sveriges kvinno- och genushistoriker

 

Nr 1:

Manns, Ulla & Fia Sundevall (red.)

Methods, Interventions and Reflections

Report from the X Nordic women’s and gender history conference, Bergen, 9–12 August, 2012

© 2015 MAKADAM FÖRLAG

GBG: Egmontsgatan 6, 412 70 Göteborg, 031-409899 / STHLM: Box 6003, 129 06 Hägersten, 08-6451052